topography-202278_1920

KATASTR NEMOVITOSTÍ – GEODETICKÉ SLUŽBY – JIHOČESKÝ KRAJ

Jestliže jste vlastníky nemovitostí, pak při majetkoprávních či stavebních změnách přicházíte do kontaktu mimo jiné s evidencí pozemků uspořádanou v katastru nemovitostí na katastrálních úřadech. Při těchto činnostech je ve většině případech nutný geometrický plán. Geometrický plán je vždy nedílnou součástí  např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí nebo úvěrové smlouvy, na jehož základě se provede zápis do katastru nemovitostí.

geodezie

Naše geodetická kancelář vyhotovuje pro své zákazníky:

Geometrický plán pro vyznačení budovy pro kolaudaci – pro zdárné ukončení stavebního řízení je nutné vystavení kolaudačního rozhodnutí, jehož nezbytnou součástí je geometrický plán určený pro zaměření realizované stavby.
Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy –  slouží jako technický podklad pro účely hypotéky jako doklad o existenci stavby.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku – pokud dochází k rozdělení pozemku a platná katastrální mapa se tímto mění, slouží jako technický podklad pro sepsání kupních smluv (při prodeji, koupi aj.).

Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene – jedná se o grafické znázornění možnosti realizace užitné hodnoty cizí věci, resp. pozemku (průběh a údržba inženýrských sítí, právo vstupu na pozemek apod.).

Vytyčení hranice pozemků – když si nejste jisti průběhem hranic pozemků, nebo máte spor se svým sousedem, jediným východiskem je geodetické zaměření.

Geodetické práce spojené s prováděním pozemkových úprav a směn pozemků.

V případě, objednání našich služeb  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

.

Kdy není geometrický plán třeba?

Na katastrální úřad se nezapisují změny a drobné stavby, které nepřesáhnou plochu 16 m2. Pokud stavíme jen malou kůlnu, dílnu nebo altánek, nemusíme se o zápis do katastru nemovitostí starat.

Geometrický plán nepotřebujeme v případě prodeje nebo koupě pozemku či budovy. Nebudeme-li přistavovat, či-li půdorys stavby zůstane bez změny, stačí pouze vyplnit ohlášení o změně majitele.