topography-202278_1920

HYPOTÉKA – GEOMETRICKÝ PLÁN – ČESKÉ BUDĚJOVICE – NETOLICE

 

Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy slouží jako technický podklad pro účely hypotéky jako doklad o existenci stavby. Geometrický plán je možno vyhotovit až ve chvíli, kdy je zřejmá dispozice prvního nadzemního podlaží. Je tak definován půdorys domu a pokud se již nezmění, bude nám  tento geometrický plán stačit i pro přiložení k žádosti o kolaudaci stavby dokončené.

K zapsání rozestavěné budovy na katastrální úřad je potřeba doložit žádost o zápis rozestavěné stavby, geometrický plán, stavební povolení s doložkou právní moci (úředně ověřenou kopii) a čestné prohlášení vlastníků.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.