office-620817_1920
Vedení účetnictví
 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Příprava a zasílání platebních příkazů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Sestavení účetní uzávěrky
 • Zasílání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát na obchodní soud

.

Vedení daňové evidence
 • Kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Příprava a zasílání platebních příkazů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu
 • Zpracování přehledu pro Okresní správu sociálního zabezpečení
 • Sestavení účetní závěrky
office-620822_1920
calculator-1044173_1920
Zpracování mzdového účetnictví
 • Kompletní zpracování mezd a vedení personální agendy
 • Zpracování výplatních pásek, mzdových listů a mzdových listin
 • Zpracování a následné odeslání měsíčních přehledů
 • Vystavení platebních příkazů
 • Zpracování ročního vyúčtování daní
 • Zajištění přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců
 • Vyplnění žádostí o dávky, úvěry a jiné
 • Zastupování na příslušných úřadech při kontrolách
Ostatní služby
 • Zastupování klienta při jednání a kontrolách na úřadech
 • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • Zpětná rekonstrukce účetnictví
 • Příprava a zasílání platebních příkazů dle požadavků klienta
Založení společnosti
 • Založení společnosti s ručením omezeným
 • Pro fyzického osoby: 1. podání žádosti o vydání živnostenského listu, 2. přihlášení u OSSZ, zdravotní pojišťovny, finančního úřadu
business-962315_1920

Využijte náš kontaktní formulář nebo volejte na 607 867 321 a informujte se o ceně za zpracování Vašeho účetnictví.