topography-202278_1920

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ –  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Ke kolaudačnímu řízení budeme potřebovat také dokumentaci inženýrských sítí. Díky přesnému zaměření zachováváme možnost budoucího vyhledání sítí bez rizika jejich poškození.

Při hledání sítí se vychází právě z předchozích zaměřování s pomocí elektropřístrojů apod. Kabely mohou obsahovat například vodící pásek, na který přístroj reaguje. Teoreticky lze vyhledat jakoukoli síť.

U novostavby se vyhotovuje dokumentace, která obsahuje zaměření skutečného provedení sítí s náčrtem, seznamem souřadnic a s technickou zprávou. Tato zpráva se přikládá při kolaudačním řízení. Nejdříve se zaměří lomové body vedení, dále se provede výkop, pokládka kabelů a na závěr se zaměřuje reálná poloha vedení.

Možnou komplikací vzniku této dokumentace je zához sítí ještě před jejich zaměřením! V takovém případě riskujeme nepřesnosti, které se nám v budoucnu mohou nevyplatit.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.
.