topography-202278_1920

GEOMETRICKÝ PLÁN – ROZDĚLENÍ POZEMKŮ

 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku se vyhotovuje, pokud dochází k rozdělení pozemku a platná katastrální mapa se tímto mění. Slouží jako technický podklad pro sepsání kupních smluv či darovacích smluv,  v nichž musí být geometrický plán citován.

Pro zápis do katastru nemovitostí musíte k žádosti doložit kupní smlouvu či darovací smlouvu, souhlas příslušného stavebního úřadu s rozdělením pozemku,  listiny podle konkrétní situace a vypracovaný geometrický plán. Počet geometrických plánů se odvíjí od počtu vlastníků navýšený o 2 exempláře.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.