topography-202278_1920

VYTYČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB – ZAMĚŘENÍ – GEOMETRICKÝ PLÁN

 

Jako první krok před zemními pracemi spojenými s realizací základů staveb je nutné vytyčení polohy stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Jde o vytyčení prostorové polohy stavby a související kontrolní měření. Měření se provádí na základě projektové dokumentace, která přesně určuje jednotlivé body k zaměření. Základním předpokladem je tedy dobře zpracovaná projektová dokumentace od projektanta.  Na základě tohoto měření je vyhotoven protokol o vytyčení, jež je povinnou součástí kolaudačního řízení.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.
.