CENÍK – CENY – GEOMETRICKÝ PLÁN

 

Geometrický plán pro vyznačení budovy 3000 Kč – 4000 Kč
Geometrický plán na oddělení pozemku 100 m 4000 Kč – 5000 Kč
Vytyčení hranice parcely 100 m 3000 Kč – 4000 Kč
Geometrický plán – vyznačení věcného břemene 100 m 3000 Kč – 3500 Kč
Stabilizace bodu plastovým mezníkem 1 ks 130 Kč
Zaměření polohopisu a výškopisu 1 ha od 5000 Kč
Poradenství v oblasti katastru nemovitostí 1 hod 500 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 20 % DPH a jsou pouze orientační, neboť cena je závislá na mnoha faktorech. Konečnou cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání.

DODACÍ LHŮTA – GEOMETRICKÝ PLÁN

Chtěli bychom Vás upozornit, že tvorba geometrického plánu může být časově náročná, takže je vhodné nás oslovit s dostatečným časovým předstihem. Nejčastěji trvá zpracování zakázky kolem tří týdnů, přičemž samotné zaměření a zpracování trvá asi jeden týden, pak musí geometrický plán potvrdit katastrální úřad.

Měření nám mohou zkomplikovat klimatické podmínky jako extrémní sněhová nadílka, ale třeba i hustý porost. V takovém případě se musí s měřením počkat na příznivější podmínky, v případě hustého porostu by měl majitel pozemku jeho jednotlivé úseky připravit.

Další úskalí spočívá v nedostatečně přesném zadání objednávky. Vždy musíte přesně určit účel, za jakým objednáváte geodetické služby,  název stávajícího katastrálního území nebo parcelní číslo pozemku a podobně.

Pro bližší informace volejte na +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.