topography-202278_1920

KOLAUDACE – GEOMETRICKÝ PLÁN

 

Zaměření dokončené budovy před kolaudací např. novostavby, přístavby, garáže apod. je nutné pro zdárné ukončení stavebního řízení. Geometrický plán určený pro zaměření realizované stavby je nezbytnou podmínkou pro vystavení kolaudačního rozhodnutí.

Tento geometrický plán se do katastru nemovitostí zapisuje po předložení žádosti, ke které je nutno doložit kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci (úředně ověřená kopie) a doklad o přidělení čísla popisného.

Tímto způsobem se postupuje i v případě, že by se jednalo o stavbu, která v době svého vzniku nebyla do katastru nemovitostí dosud zapsána.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.