topography-202278_1920

GEOMETRICKÝ PLÁN – VYTYČENÍ – POZEMEK – ZAMĚŘENÍ – STAVBA

Potřebujete vyhotovit geometrický plán? Naše geodetická kancelář pro vás zpracuje geometrický plán pro:

– vyznačení budovy, pokud žádáte o kolaudaci
– vyznačení rozestavěné budovy, pokud potřebujete úvěr
– vytyčení základů staveb
– rozdělení pozemku
– vyznačení věcného břemene

Geometrický plán může řešit najednou i více změn. Má neomezenou dobu platnosti, avšak pouze do té doby, dokud nedojde ke změnám dotčených pozemků, jež by bránily použít tento geometrický plán.

Geometrický plán je pouze návrhem. Po jeho vyhotovení se v katastru nemovitosti nic nemění. Geometrický plán je uložen v dokumentaci příslušného katastrálního úřadu.  Aby byl proveden zápis do katastru nemovitostí, je nutné geometrický plán se žádostí o zápis podat na katastrálním úřadě současně s např. kupní smlouvou, darovací smlouvou, směnou smlouvou, rozhodnutím o změně způsobu využití, případně jinou listinou.

Formuláře nutné pro podání žádosti o zápis do katastru nemovistostí, formuláře pro ohlášení změny v katastru nemovitostí naleznete na internetových stránkách ČÚZK.

Tvorba geometrického plánu je v některých případech poměrně časové náročná, a proto vám doporučujeme objednat geometrický plán v dostatečném předstihu.

V případě, že si nejste jisti, zda opravdu geometrický plán potřebujete či jaký druh, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

V případě, že si nejste jisti, zda opravdu geometrický plán potřebujete či jaký druh, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.