topography-202278_1920

MAPOVÁNÍ A SPRÁVA DAT – ČESKÁ REPUBLIKA

Digitální technické mapy měst – provádíme funkci správce digitálních technických map měst – tyto činnosti obsahují sběr dat, jejich převod do datových tabulek dle požadavků zákazníka a následné výstupy analogové nebo digitální.

Podklady pro GIS – geodetický a kartografický sběr dat jako jedné z vrstev geografických systémů.

Zaměření komunikací a vodních toků a jejich pasportizace – pro účely rekonstrukcí a digitální evidence.

Bodová pole technologiemi GPS – provádíme zaměření bodových polí ve stanovených třídách kvality bodů s využitím sitě CZEPOS.

Základní a účelové mapy (základní mapa závodu, základní mapa sídliště, základní mapa dálnice, jednotný železniční plán aj.)
Tisk do formátu A0.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.
.