topography-202278_1920

VĚCNÁ BŘEMENA – GEOMETRICKÝ PLÁN

 

Geometrický plán s vyznačením věcného břemene je nutné vyhotovit v případě, když je na pozemku postavena stavba – věcné břemeno – jako například zařízení distribuční soustavy, kabelové vedení, sloup na pozemku apod., ke které je nutné volný přístup z důvodu údržby (opravy). Vyznačení věcného břemene je grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.